• Zajímavé akce

Zajímavé akce


Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity

Konference si klade za cíl vytvořit podmínky pro odbornou diskusi o hodnocení kvality vzdělávací činnosti na vysokých školách univerzitního typu. Tato diskuse bude sycena zahraničními zkušenostmi a ilustrována příklady dobré praxe na různých tuzemských i zahraničních institucích. Téma konference se odvíjí od současných proměn legislativního rámce a od setrvale stoupajících nároků na kvalitu v univerzitním vzdělávání. Reflexe nových trendů ve vysokoškolském vzdělávání a z nich plynoucích požadavků na pedagogické kompetence akademických pracovníků bude nedílnou součástí zamýšlené diskuse.


Konference je primárně určena akademickým pracovníkům, do jejichž pracovní náplně patří péče o kvalitu vzdělávací činnosti, cílovou skupinou jsou však i pracovníci neakademičtí. Současně je otevřena zájemcům z řad teoretiků v oblasti pedagogiky a vzdělávací politiky. Je zajištěna účast pozvaných expertů ze zahraničních univerzit.


Kompletní program

Program ke stažení (CZ)

Program ke stažení (EN)


Začátek akce 16. listopadu 2016 v 9:00
Konec akce 16. listopadu 2016 v 16:30
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Odbor pro studium a záležitosti studentů; Informační, poradenské a sociální centrum UK; Odbor vnějších vztahů
Email na organizátora petr.klapal@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1, 2. patro, č. dv. 140
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=427
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám