Stipendia

V rámci Univerzity Karlovy je poskytováno několik typů stipendií, přičemž tím nejrozšířenějším je stipendium na podporu ubytování (ubytovací stipendium), na které má v jeho základní výměře nárok většina studentů UK v prezenční formě, kteří splňují předepsané podmínky (včetně těch, kteří mají trvalé bydliště v místě, kde se nachází sídlo studované fakulty, tj. Praha, Plzeň, Hradec Králové). S ohledem na posouzení sociální situace může být potom studentovi toto stipendium přiznáno ve zvýšené míře:


  • Ubytovací stipendium ve zvýšené míře 1. kategorie

    Nárok mají studenti, u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesáhne hranici 1,5 násobku životního minima


  • Ubytovací stipendium ve zvýšené míře 2. kategorie

    Nříjem posuzované společné domácnosti do 2,4 násobku životního minima


Studenti, u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesáhne 1,5 násobek životního minima mají při splnění předepsaných podmínek nárok rovněž na sociální stipendium. V případě souběhu ubytovacího stipendia ve zvýšené míře 1. kategorie a sociálního stipendia však nedochází k výplatě těchto příspěvků v plné výši, ale výsledná částka se snižuje dle předepsaného vzorce.


V případě výskytu mimořádné životní situace je možné požádat rovněž o podporu prostřednictvím účelového stipendia.


Ucelené informace o všech typech stipendií včetně podmínek jejich přiznání a postupu při podávání žádostí naleznete na http://www.cuni.cz/UK-59.html.
Poslední změna: 9. únor 2015 17:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Celetná 13

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám