Vzdělávání

Nabídka vzdělávání pro zaměstnance

Zaměstnancům na UK je určena řada vzdělávacích aktivit jak na fakultní, tak celouniverzitní úrovni. Informace o fakultní nabídce vzdělávání pro zaměstnance naleznete na webových stránkách či intranetu příslušných fakult, vzdělávací aktivity nabízené všem zaměstnancům UK jsou popsány níže. Zaměstnanci UK mohou dále využít slev a výhod navázaných na průkaz zaměstnance UK u externích vzdělávacích subjektů, zejména u Jazykové školy JIPka.Zaměstnanci se mohou vzdělávat i v rámci mobilit do zahraničí (např. formou výukových pobytů či školení), mohou využívat nabídky vzdělávání od profesních asociací (např. APUA, AVŠP, AP3SP atd.) či využívat vzdělávací nabídky dalších externích institucí (Dům zahraniční spolupráce, Euroguidance apod.).


Zaměstnancům je též v rámci UK k dispozici široká nabídka aktivit v oblasti dalšího vzdělávání. Jedná se především o programy celoživotního vzdělávání organizované jednotlivými fakultami.


Více o programech celoživotního vzdělávání

Připravujeme:

Realizací vzdělávacích aktivit pro všechny zaměstnance UK se zabývají i jednotlivé odbory RUK (např. IPSC, OSZS, Centrum celoživotního vzdělávání, Personální odbor). V současné době připravujeme tyto akce:


10. 1. 2017 a 17. 1. 2017

Umění společenského vystupování

Více informací

16. 1. 2017

Kurz krizové intervence

Více informací

6. 2. 2017

Kurz krizové intervence

Více informací

6. 2. 2017

Kurzy angličtiny pro zaměstnance UK II.

Více informací

6. 2. 2017

Kurz anglické konverzace pro zaměstnance UK II. (každé pondělí)

Více informací

9. 2. 2017

Kurz anglické konverzace pro zaměstnance UK II. (každý čtvrtek)

Více informací

17. 2. 2017

Myšlenkové mapy

Více informací

20. 2. 2017

Kurz krizové intervence

Více informací

20. 3. 2017

MS Excel pro pokročilé I. (vzorce, funkce)

Více informací

27. 3. 2017

MS Excel pro pokročilé II. (grafy, kontingenční tabulky)

Více informací

4. a 5. 4. 2017

Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

Více informací

10. 4. 2017

MS PowerPoint pro pokročilé

Více informací

24. 4. 2017

MS Word pro pokročilé

Více informací

19. 5. 2017

MindManager 2017

Více informací

9. 6. 2017

Kurz první pomoci

Více informací

17. 7. 2017

MS Excel pro pokročilé III. (makra a jak je upravovat)

Více informací

15. 9. 2017

Kurz první pomoci

Více informací


Starší akce


Semináře na téma rozvoje pedagog. kompetencí doktorandů a akademických pracovníků UK

V letním semestru AR 2016/2017 se uskuteční první semináře na téma rozvoje pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy. Cílem těchto seminářů je rozvoj pedagogických dovedností, a to např. výukovými metodami, které bývají obecně charakterizovány jako „student-centered“. Sérii prvních čtyř seminářů na toto téma otevře hostující profesorka Sarah Leupen, University of Maryland, Baltimore County. Certifikovaná lektorka pro oblast student-centered learning, team-based learning metod.


1. 3. 2017

Introduction to Evidence-Based Teaching: What Does the Evidence Say about How We Should Teach

22. 3. 2017

Motivating Students

5. 4. 2017

But What About Covering My Content? / „Content Monster“

3. 5. 2017

Outcomes-Based Course DesignPoslední změna: 21. květen 2017 15:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Celetná 13

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám